Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Żeleźnikowej Wielkiej

Lokalizacja

województwo: małopolskie
powiat: Powiat nowosądecki
gmina: Nawojowa
miejscowość: Żeleźnikowa Wielka

Informacje

Typ szkoły / placówki: Szkoła podstawowa
Patron szkoły: Maria Konopnicka
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: brak specyfiki

Adres

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Żeleźnikowej Wielkiej
0 0
33-335 Żeleźnikowa Wielka
Poczta: Nawojowa
telefon: 0184429182
fax: 0184429182
strona internetowa: www.spzw.eu.interia.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Żeleźnikowej Wielkiej (Żeleźnikowa Wielka), jest to Szkoła podstawowa.

Statystyka

Liczba uczniów: 138
Liczba oddziałów: 7
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 8
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 8
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 2.88

Organ prowadzący

Gmina
województwo: małopolskie
powiat: Powiat nowosądecki
gmina: Nawojowa